ETUZ

ETUZ Europejski tydzień Umiejętności Zawodowych to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego z myślą o wysokiej jakości umiejętnościach i miejscach pracy.

Inicjatywa obejmuje wydarzenia w krajach uczestniczących w całej Europie, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. W 2019 roku zaplanowany jest w dniach 14-18. 10. 2019 r

Hasło przewodnie ETUZ to: Kształcenie zawodowe dla wszystkich – umiejętności na całe życie

Udział CWRKDiZ w Poznaniu w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2018.