Grupy docelowe

Wszelkie nasze działania doradcze są skierowane do poszczególnych grup odbiorców. Staramy się aby tematyka podejmowanych działań oraz sposób ich przekazywania był zawsze odpowiedni dla danej grupy docelowej.

W ogólnym zarysie wyszczególniamy cztery grupy odbiorców działań doradczych: dzieci, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół zawodowych i branżowych oraz doradców zawodowych i pedagogów. Poniżej prezentujemy wybrane działania w tych obszarach.JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY PRZEPROWADZENIEM PONIŻSZYCH WARSZTATÓW W SWOJEJ PLACÓWCE EDUKACYJNEJ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

sekretariat@cwrkdiz.poznan.pl


#PIOTRUŚ ZAWODOWIEC
Jest to inicjatywa, w ramach której zapraszamy przedstawicieli różnych zawodów na spotkania z najmłodszymi. Rzemieślnicy przybliżają przedszkolakom specyfikę pracy w danym zawodzie poprzez wspólną zabawę i rozmowę. W naszych materiałach, które wykorzystujemy do pracy z dziećmi uwzględniamy podział na płeć. Chcemy w ten sposób podkreślić, że każdy zawód możemy wykonywać bez względu na płeć.
#ZAWODOWIEC NA DRODZE
Warsztaty podczas, których pomagamy młodzieży lepiej zorientować się i ułatwić wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
TARGI ZAWODOWCÓW
Na zaproszenie szkół podstawowych, współorganizujemy wydarzenie podczas którego współpracujący z nami przedsiębiorcy, rzemieślnicy i szkoły ponadpodstawowe przedstawiają młodzieży swoją ofertę. Dodatkowo uczniowie mogą skorzystać z naszych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego.
DRZWI OTWARTE
Na zaproszenie szkół ponadpodstawowych, które organizują drzwi otwarte, bierzemy udział we wsparciu przyszłych adeptów zawodu.
TARGI EDUKACYJNE
Podczas targów edukacyjnych oprócz działań promocyjnych Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu angażujemy się w konsultacje zawodowe z zainteresowanymi uczniami ostatnich klas szkół podstawowych.
#NOC ZAWODOWCÓW
Jej pierwsza edycja odbyła się w październiku 2018 roku. W tym niezwykłym dla nas wydarzeniu uczestniczą szkoły, pracodawcy i uczniowie. Promujemy w ten sposób zawody oraz kształcenie branżowe. Dodatkowo budujemy pozytywny wizerunek szkół branżowych.
DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Warsztaty o tematyce związanej z przedsiębiorczością organizowane w szkołach ponadpodstawowych. Prowadzimy wówczas potkania, na których omawiamy modele biznesowe a także przekazujemy wiedzę z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy również przedstawicieli zewnętrznych instytucji.
WARSZTATY DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH I PEDAGOGÓW
Rozwój doradztwa zawodowego jest dla nas ważny, dlatego czynimy starania, aby stworzyć obszar do wymiany wspólnych doświadczeń. Jednym z elementów jest uruchomienie bazy doradców zawodowych i pedagogów. Dodatkowo zapraszamy do współpracy osoby merytoryczne z zakresu doradztwa zawodowego, które dzielą się swoją wiedzą praktyczną i przyczyniają się do wzbogacenia warsztatu pracy uczestniczących w nich doradców zawodowych.