SIZ – System Informacji Zawodowej


Ideą uruchomienia platformy SIZ Systemu Informacji Zawodowej – jest umożliwienie wymiany informacji pomiędzy uczniami, szkołami branżowymi i pracodawcami z obszaru Województwa Wielkopolskiego.

Dla pracodawców  obecność na platformie SIZ ułatwia nawiązanie kontaktu z uczniami zainteresowanymi edukacją zawodową, w tym odbyciem praktyk i staży w swoim regionie.


Na platformie zebrane są też oferty szkół branżowych z podanymi kierunkami w jakich kształcą. 

Jest to źródło wiedzy dla pracodawców, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy z lokalnymi szkołami.


System Informacji Zawodowej jest bezpłatną platformą, ogólnodostępną dla uczniów, nauczycieli,  rodziców i pracodawców.

Rejestracja jest bezpłatna. Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt pod adresem mailowym siz@cwrkdiz.poznan.pl

Zapraszamy  do zapoznania się z funkcjonowaniem platformy SIZ, która jest dostępna pod adresem www.celujwzawody.pl