SYSTEM INFORMACJI ZAWODOWEJ

System Informacji Zawodowej (SIZ) to platforma umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy uczniami, szkołami branżowymi i pracodawcami z obszaru Województwa Wielkopolskiego.

Uczniowie zainteresowani edukacją w szkole branżowej i odbyciem praktyk zawodowych mają możliwość pozyskania informacji o szkołach i pracodawcach.

Szkoły branżowe dzięki SIZ mają możliwość przedstawienia swojej oferty uczniom oraz pracodawcom.

Firmom i Rzemieślnikom poszukującym przyszłych fachowców platforma SIZ ułatwia nawiązanie kontaktu zarówno ze szkołą, jak i z uczniami.

Platforma SIZ jest bazą podstawowych informacji na temat oferty edukacyjnej szkół branżowych oraz praktyk zawodowych oferowanych przez pracodawców.

SPRAWDŹ JAK TO DZIAŁA

Projekt został w całości sfinansowany ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.