Tarcza antykryzysowa i pomoc publiczna |


Informacje  w  sprawie  zasad  uzyskania  pomocy z  Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)  na rzecz ochrony miejsc pracy, tj. za okres postoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy można  otrzymać w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

w  godzinach  od  7:30  do  15:30 

w sprawie wypłaty świadczeń: 61/ 827 08 21, 61/ 827 08 23, 61/ 827 08 20
w sprawie zwrotu należności FGŚP: 61/ 827 08 17, 61/ 827 08 22

fax :  61/ 827 08 26

z wykorzystaniem poczty e-mail: fgsp@wup.poznan.pl

na stronie internetowej : https://wuppoznan.praca.gov.pl


POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DLA MŚP Z WIELKOPOLSKI NEGATYWNIE DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19

Informacje  w  sprawie  zasad  uzyskaniam Pożyczki płynnościowej dla mikro, małych i średnich firm z  Wielkopolski  dotkniętych skutkami COVID-19 na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w tym na zwiększenie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

w godzinach 7:30-15:30

z wykorzystaniem poczty e-mail: wfr@wfr.org.pl, kontakt@wfr.org.pl

na stronie internetowej : https://www.wfr.org.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-wielkopolski-negatywnie-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19/

Pożyczka Płynnościowa Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wdrażana będzie przez dwóch Pośredników Finansowych: Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

UWAGA

Wnioski należy składać u pośrednika finansowego: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

w godzinach od 8.00 do 15.00.

z wykorzystaniem poczty e-mail: fundusz@warp.org.pl 

na   stronie internetowej :

tel.: 61 65 06 362 , 61 65 06 366 , 61 65 06 333 lub 61 65 06 363
fax: +48 61 656 53 66


Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów – SPRAWDŹ
Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Otrzymasz pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy.Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.Dokumenty należy złożyć  w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Wniosek  możesz złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu praca.gov.pl lub w postaci papierowej.
Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP – SPRAWDŹ

Skorzystaj z udogodnień w pożyczce unijnej dla MŚP. Pożyczki udzielane są przez Instytucje finansujące w województwie wielkopolskim (Bank Gospodarstwa Krajowego). Pożyczkobiorcy, którzy chcą skorzystać z tych rozwiązań powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki.

Pełna lista instytucji finansujących znajduje się tutaj

Oferta pożyczek unijnych dla województwa wielkopolskiego znajduje się tutaj

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Oddział w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, pokój 0.25, 61-441 Poznań

Tel: 61 673 45 33

Tel: 61 673 45 34

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A.
Biuro  Regionalne:
1)  ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań
2) ul. Głogowska 174, 60-126 Poznań

Tel: 662 934 361

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Tel: 61 656 35 00
e-mail: info@warp.org.pl

Tel: 61 65 06 366

Tel: 61 65 06 363

Tel: 61 65 06 333

Tel: 61 65 06 362

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
Biuro regionalne:
Ul. Ogrodowa 4/3
61-820 Poznań
(biuro Fundacji Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego „Jeden Uniwersytet”UZYSKAJ KORZYSTNIEJSZE WARUNKI GWARANCJI DE MINIMIS

Możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:

zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,

– brak prowizji za udzielenie gwarancji,

wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US. 
Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia.
Sprawdź ofertę gwarancji de minimis oraz jej dostępność w jednym z banków kredytujących, w tym dostępność warunków gwarancji wprowadzonych w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19 – SPRAWDŹSKORZYSTAJ Z GWARANCJI Z FUNDUSZU GWARANCJI PŁYNNOŚCIOWYCH

Uzyskaj Gwarancję Płynnościową BGK na zabezpieczenie kredytu i zdobądź środki na utrzymanie firmy w kryzysie. Dokumenty składane są za pośrednictwem banków kredytujących, które podpiszą z BGK umowy w tym zakresie – SPRAWDŹ

Lista banków dostępna jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.PROGRAM GWARANCJI BGK KREATYWNA EUROPA

Przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący swoją działalność w branżach zaliczanych do tzw. sektorów kreatywnych lub sektora kultury mogą skorzystać z opiewającego na ponad 500 mln zł programu gwarancji Kreatywna Europa, wdrożonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja Kreatywna Europa jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnegoSPRAWDŹ

Dzięki niej przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych i kultury mają ułatwiony dostęp do finansowania. TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Finansowanie na preferencyjnych warunkach w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MSP będzie udzielane po złożeniu wniosków przez Przedsiębiorców za pośrednictwem kanałów elektronicznych (banków) – SPRAWDŹ

Aktualna lista banków udzielających wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PRF jest dostępna na stronie internetowej PFR.