Tarcza antykryzysowa i pomoc publiczna |


Informacje  w  sprawie  zasad  uzyskania  pomocy z  Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)  na rzecz ochrony miejsc pracy, tj. za okres postoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy można  otrzymać w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

w  godzinach  od  7:30  do  15:30 

w sprawie wypłaty świadczeń: 61/ 827 08 21, 61/ 827 08 23, 61/ 827 08 20
w sprawie zwrotu należności FGŚP: 61/ 827 08 17, 61/ 827 08 22

fax :  61/ 827 08 26

z wykorzystaniem poczty e-mail: fgsp@wup.poznan.pl

na stronie internetowej : https://wuppoznan.praca.gov.pl


POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DLA MŚP Z WIELKOPOLSKI NEGATYWNIE DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19

Informacje  w  sprawie  zasad  uzyskaniam Pożyczki płynnościowej dla mikro, małych i średnich firm z  Wielkopolski  dotkniętych skutkami COVID-19 na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w tym na zwiększenie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

w godzinach 7:30-15:30

z wykorzystaniem poczty e-mail: wfr@wfr.org.pl, kontakt@wfr.org.pl

na stronie internetowej : https://www.wfr.org.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-wielkopolski-negatywnie-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19/

Pożyczka Płynnościowa Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wdrażana będzie przez dwóch Pośredników Finansowych: Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

UWAGA

Wnioski należy składać u pośrednika finansowego: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

w godzinach od 8.00 do 15.00.

z wykorzystaniem poczty e-mail: fundusz@warp.org.pl 

na   stronie internetowej :

tel.: 61 65 06 362 , 61 65 06 366 , 61 65 06 333 lub 61 65 06 363
fax: +48 61 656 53 66


Nowe przepisy wprowadziły również możliwość odroczenia składek na ZUS na okres 3 miesięcy dla przedsiębiorców. W złożonym wniosku firma musi wykazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa przełożyła się na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia należności w terminie. W przypadku zawarcia umowy z ZUS nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia.

Szczegóły na stronie internetowej : https://www.zus.pl/