Najbliższe

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu i Zespół Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu zapraszają do udziału
w konferencji

„Bezpieczna ELEKTROMOBILNOŚĆ – wyzwania dla kształcenia zawodowego”

Celem konferencji jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowych wyzwań w związku postępującym rozwojem elektromobilności. Rozwój systemów energetycznych, lakierniczych, mechanicznych, blacharskich i innych dla sektora e-samochodów w ostatnich latach jest istotnym obszarem dla producentów i dostawców pojazdów i napędza elektromobilność. Aktualne trendy i sytuacja na rynku motoryzacyjnym wymuszają na szkolnictwie zawodowym szereg przedsięwzięć i potrzebę podążania za nowymi technologiami. Wyzwania przyszłości to również nieuchronne ewoluowanie kierunków kształcenia branżowego. 

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy dokonać w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie https://forms.gle/XcvRGSwHSLM7zAu47 do 31 października 2023 r.

Konferencja07112023-program