Najbliższe

19.04.2023 r. w Poznaniu odbędzie się pionierska konferencja dot. doradztwa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Temat ważny i potrzebny już od najwcześniejszych lat edukacji.
Dołącz do Nas!
  • Jak rozmawiać z dziećmi na temat świata zawodowego?
  • Profesjonalny (post)przedszkolak.
  • Czy doradztwo zawodowe można włożyć między bajki?
  • Wędrówka po Mieście zawodów z Mapa Karier.
To zaledwie kilka tytułów wystąpień i warsztatów z programu kwietniowej konferencji “Doradztwo zawodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” organizowanej przez Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE UAM.