Z Samorządem na Ty

Wielkopolski konkurs
„Z Samorządem na TY”

W 2021 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego poprzez swoje jednostki – Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w partnerstwie z Towarzystwem Samorządowym w Koninie zorganizował pierwszą edycję konkursu poświęconego wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Inicjatywa opiera się na Wielkopolskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowanym przez 25 lat przez Towarzystwo Samorządowe.

Celem Konkursu jest rozwój kompetencji obywatelskich młodzieży, przybliżenie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie zainteresowania ideą samorządności. Ponadto kształtowanie świadomości obywatelskiej, wzmacnianie więzi ze społecznością lokalną, promowanie postaw prospołecznych, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Tematyka konkursu skupia się wokół samorządu i demokracji lokalnej. Obejmuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym zadania, które na nim spoczywają wobec mieszkańców w praktycznym aspekcie. Tak więc wymaga umiejętność myślenia o sprawach, którymi samorząd się zajmuje. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Pierwsza edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, dlatego podjęto decyzję o corocznej jego organizacji.