piątek, 24 maja, 2024

O CWRKDiZ w Poznaniu

Podstawy powołania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Wyzwania współczesnego rynku pracy polegają w dużej mierze na budowaniu bezpieczeństwa zatrudnienia, rozumianego jako wyposażenie ludzi w odpowiednie umiejętności, które pomogą im w znalezieniu pierwszego lub nowego miejsca pracy, na co wpływ mają uwarunkowania lokalne, kwalifikacje i kompetencje kandydatów do pracy, a także ich oczekiwania, aktywność, mobilność oraz zespół cech interpersonalnych.       

Sejmik Województwa Wielkopolskiego, podjął uchwałę o utworzeniu 5. jednostek organizacyjnych, których zadaniem będzie koordynowanie  kształcenia dualnego, zawodowego. Ich nazwa to Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego i jest to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. 

Pierwsze jednostki powstały 1 maja 2017 r. w Poznaniu i Kaliszu, kolejne powstały: w Koninie od 1 października 2017 roku, w Lesznie i Pile od 1 stycznia 2018 roku.

Zadaniem powstałego Centrum w Poznaniu, obejmującego miasto Poznań i 11 powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, średzkiego, śremskiego, szamotulskiego, wolsztyńskiego i wrzesińskiego, jest aktywizacja zawodowa osób młodych, pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej oraz współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach praktyk, staży oraz organizowania warsztatów edukacyjnych. Cel ten realizowany jest przez integrację środowiska Przedsiębiorców, Izb Rzemieślniczych oraz Szkół Zawodowych oraz innych Instytucji wspierających upowszechniając model kształcenia branżowego i dualnego.

Wieloczynnikowe zadania postawione przed Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu mają przede wszystkim stworzyć dogodne warunki do współpracy z Pracodawcami, Szkołami prowadzącymi kształcenie branżowe, Cechami Rzemiosła i Urzędami Pracy, która pozwoli na utworzenie portalu informacji edukacyjno-zawodowej na poziomie Województwa Wielkopolskiego.

Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na przełomie najbliższych lat zakłada inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający potrzebom i zasobom na rynku pracy w poszczególnych powiatach i regionach. Sytuacja młodych ludzi, a w szczególności absolwentów szkół ponadpodstawowych, na rynku pracy stała się podstawą do analiz i dyskusji o powiązaniu systemu kształcenia zawodowego z rynkiem zatrudnienia, czego wynikiem jest świadomość, że nie ma odwrotu od dualnego kształcenia zawodowego.

Zatem współpraca na linii Szkoła – Pracodawca jest nieodłącznym elementem kreowania przyszłości młodego człowieka i pozwoli włączyć się Przedsiębiorcom w proces nauczania. Pracodawcy będą mieli możliwość czynnego udziału w kształceniu oraz pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników mających wiedzę praktyczną w danej branży. Jednocześnie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, jako jednostka organizacyjna pełni funkcję informacyjną, doradczą, edukacyjną, aktywizacyjną, wspierającą, integracyjną i koordynacyjną.

Działania prowadzone przez CWRKDiZ w Poznaniu pozwolą na stworzenie możliwości pozyskania i umiejscowienia na rynku pracy doświadczonych pracowników, dzięki którym dążyć się będzie do równowagi podaży i popytu na rynku.

W odniesieniu do bieżącej sytuacji na rynku pracy powstanie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, to wartość dodana w perspektywie kolejnych lat aktywności zawodowej dla wielu młodych ludzi, jak również bufor informacji dla Przedsiębiorców i Instytucji wspierających gospodarkę lokalną i rynek pracy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzin siedziby Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu przy ulicy Piekary 17 (piętro 11) oraz telefonicznie: (+48) 61 22 55 080, gdzie udzielimy szczegółowej informacji nt. możliwości współpracy i prowadzonych działań.