INWESTYCJE

Zadanie 1: 
Opracowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej zakres prac zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7
dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu

Zakres rzeczowy:
Inwentaryzacja budynku; Wykonanie dokumentacji określającej zadania niezbędne do wykonania w zakresie: robót budowlanych, instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych i teletechnicznych; Oszacowanie wartości wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej; Przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia  (SWZ) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
.
Okres realizacji: 2022
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego