niedziela, 3 marca, 2024

INWESTYCJE

Zadanie 4: 
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu.

Zakres rzeczowy:
Przebudowa z rozbudową i wyposażeniem willi przy ul. Cichej 7 dla potrzeb Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową (według Zadania 2)

Okres realizacji: 2023/2024


Zadanie 3: 
Zakup samochodu.

Zakres rzeczowy:
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu o napędzie hybrydowym o następujących parametrach:

 • Rok produkcji: 2023
 • Typ samochodu: SUV
 • Rodzaj silnika: Hybryda (HEV)
 • Moc minimalna silnika benzynowego (KM):           min. 170KM
 • Minimalna moc silnika elektrycznego  (KM):          min. 55KM
 • Minimalna łączna moc układu hybrydowego: min. 220KM
 • Skrzynia biegów: automatyczna
 • Długość  (mm): 4500-6000mm
 • Szerokość pojazdu ze złożonymi lusterkami (mm): 1600-2000mm
 • Wysokość  (mm): 1600-2000mm
 • Rozstaw osi (mm): 2600-3270mm
 • Dopuszczalna masa całkowita  (kg): max. 3500kg
 • Zbiornik paliwa: min. 50l
 • Ubezpieczenie samochodu: OC, AC
 • Opony zimowe

Okres realizacji: 2023
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

Logo z herbem samorządu województwa wielkopolskiego
Zadanie 2: 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7, dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu. Przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie adaptacji budynku dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu.

Zakres rzeczowy:

1.Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnych do realizacji inwestycji prac związanych
z remontem, przebudową i rozbudową istniejącego obiektu o:

 • dwukondygnacyjny budynek – Centrum warsztatowe z klatką schodową wraz z dostępem do dźwigu osobowego – winda (m. in. przyłączy technicznych, rozdzielni głównej, szaf LAN i ppoż, centrali wentylacyjnej, systemów monitorujących obiekt, pionów kanalizacyjno-sanitarnych, utwardzenia podłoża i ogrodzenie granic działki), bezpośrednio powiązanego z istniejącym obiektem stanowić ma integralną część pod użytek działań statutowych jednostki organizacyjnej – CWRKDiZ w Poznaniu przy jednoczesnym zachowaniu norm bezpieczeństwa oraz wymagań dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową i narządu wzroku.

2.Dokumentacja projektowa zawiera założenia zakresu prac związanych z przedmiotem planowanej inwestycji
z przebudową i rozbudową instalacji sanitarnej i elektrycznej:

 • instalacja kanalizacji sanitarnej,
 • instalacja kanalizacji deszczowej,
 • instalacja centralnego ogrzewania – instalacja i wykorzystanie pompy ciepła,
 • instalacja wody bytowej i ppoż (SSP- system sygnalizacji pożaru wraz ze standardowym oświetleniem ewakuacyjnym),
 • instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła,
 • instalacja klimatyzacji wewnętrznej z agregatami zewnętrznymi,
 • instalacja elektryczna i niskoprądowa,
 • instalacja odgromowa.

W dokumentacji uwzględniono zastosowanie w budynku systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz wyposażenie sekretariatu w system przyzywowy.

3.W projekcie ujęty został zakres zewnętrznych i wewnętrznych prac wykończeniowych podkreślający charakter historyczny budynku z zaleceniami konserwatora zabytków.
4.Przygotowanie planów zagospodarowania działki pod nowy parking wewnętrzny na 5 miejsc oraz 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych z wiatą z zamontowanym systemem paneli fotowoltaicznych i stację ładowania samochodów elektrycznych i PHEV (WalBox) wjazd od ul. Cichej wraz z wewnętrznym ciągiem komunikacji dla pieszych (ażurowe chodniki), ogrodzenie działki stalowym ogrodzeniem wg zaleceń konserwatora zabytków.
5.Przygotowanie planów zagospodarowania pod reaktywowanie, uzupełnienie drzewostanu oraz nowy układ kompozycyjny zieleni niskiej w przestrzeni działki w komponującej się w architekturę krajobrazu przy ul. Cichej.

Okres realizacji: 2022-2023
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

Logo z herbem samorządu województwa wielkopolskiego
Logotyp CWRKDiZ w Poznaniu w wersji kolorowej
Zadanie 1: 
Opracowanie inwentaryzacji oraz dokumentacji określającej zakres prac zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu

Zakres rzeczowy:
Inwentaryzacja budynku; Wykonanie dokumentacji określającej zadania niezbędne do wykonania w zakresie: robót budowlanych, instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych i teletechnicznych; Oszacowanie wartości wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej; Przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia  (SWZ) w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
.
Okres realizacji: 2022
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

Logo z herbem samorządu województwa wielkopolskiego