niedziela, 3 marca, 2024

BIP Strona Główna

Raport o stanie dostępności

STATUT

Regulamin Organizacyjny

Schemat Organizacyjny

Oferty Pracy

Zamówienia publiczne

Kontrole

Archiwum BIP

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zostało utworzone mocą Uchwały nr XXIX/743/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 marca 2017 roku. 

————————————————————————————–

Uchwała nr 5259/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4 maja 2018 roku w sprawie: zatrudnienia Mariusza Sławomira Kubiaka na stanowisko Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

————————————————————————————–

Uchwała nr 5260/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  w Poznaniu.

_______________________________________________________________


Uchwała nr 5033/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 maja 2022 r w sprawie utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

————————————————————————————–

Sprawozdanie finansowe Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu za 2022 rok.

Sprawozdanie finansowe Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu za 2021 rok.

Sprawozdanie finansowe Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu za 2020 rok.

Sprawozdanie finansowe Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu za 2019 rok.

Sprawozdanie finansowe Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu za 2018 rok.