2021 Z Samorządem na TY

Napis z samorządem na TY
październik – grudzień 2021 r.

Zapraszamy na konkurs organizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Koninie wraz z pozostałymi Centrami w siedzibami w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu
w partnerstwie z Towarzystwem Samorządowym w Koninie.

 Konkurs przebiega dwuetapowo:

  • Etap subregionalny do 22 listopada 2021 r.
  • Etap wojewódzki do 30 listopada 2021 r.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają ścieżkę dostępu do testu online a następnie uruchomią go w ustalonym terminie i wypełniają zakreślając jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie.
Do drugiego etapu kwalifikuje się  po 10 osób z każdego subregionu.
W etapie wojewódzkim bierze udział 50 osób. Wypełnią one test online a zwycięzcy będą ujawnieni
i nagrodzeni podczas gali finałowej organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu 6 grudnia 2021 r.

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Bibliografia
Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
Formularz zgody rodzica/opiekuna