poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Informator WSCKZiU

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem oferty edukacyjnej WSCKZIU
– Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, który jest skierowany do młodzieży ostatnich klas szkół ogólnokształcących i techników, osób bezrobotnych oraz tych, które chcą się przebranżowić. Informator zawiera ofertę bezpłatnego kształcenia w szkołach policealnych lub udziału w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Sprawdź ofertę WSCKZiU