mistrz i czeladnik

Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik roku jest to pierwszy taki konkurs organizowany w całej Polsce.
Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a współorganizatorami: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.  
Celem konkursu jest promocja zawodów rzemieślniczych oraz przedstawianie najlepszych mistrzów oraz czeladników w całej Wielkopolsce, aby zachęcić młode osoby do wyboru szkoły branżowej jako szkoły pozytywnego wyboru.
Wyróżnieni są rzemieślnicy, którzy w codziennej swojej pracy mobilizują innych do działania i stają się autorytetem w środowisku lokalnym. Poszerzając wiedzę branżową i zdobywając nowe umiejętności budują swoją karierę zawodową w wyuczonym zawodzie. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać pracodawcy, właściciele firm oraz Izby i Cechy Rzemieślnicze.
Laureaci i wyróżnieni otrzymują pamiątkowe statuetki, listy gratulacyjne i nagrody finansowe.
Do pierwszej edycji konkursu zgłoszono 36 osób, 8 Mistrzów i 28 Czeladników.
Tytuł Mistrza Roku 2018 otrzymał Pan Roman Krawczak, z subregionu poznańskiego, który z zawodu jest dekarzem.  
Tytuł Czeladnika Roku 2018 otrzymał Pan Hubert Lewandowski, z subregionu leszczyńskiego, który z zawodu jest monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
 

GALA ODWOŁANA Z POWODU PANDEMII COVID-19