OFERTY PRACY


Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Poznaniu (CWRKDiZ/3/2022)

Informacja o wynikach naboru
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

61-823 Poznań, ul. Piekary 17

konkurs CWRKDiZ/3/2022 z dnia 13.06.2022r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na

– wolne stanowisko urzędnicze – zastępca dyrektora w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
   i Zawodowego w Poznaniu

Wybrana została Pani Magdalena Kucharska, zamieszkała w Poznaniu.

UZASADNIENIE:

Pani Magdalena Kucharska spełniła wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.


Konkurs na 2 stanowiska specjalisty w Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (CWRKDiZ/2/2022)

Informacja o wynikach naboru
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

61-823 Poznań, ul. Piekary 17

konkurs CWRKDiZ/2/2022 z dnia 05.01.2022r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na

– dwa wolne stanowiska urzędnicze – specjalista w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
   i Zawodowego w Poznaniu

Wybrani zostali:

Pani Iwona Zajączek, zamieszkała w Krzyszkowie

oraz

Pan Henryk Pasikowski, zamieszkały w Poznaniu.

UZASADNIENIE:

Zarówno Pani Iwona Zajączek jak i Pan Henryk Pasikowski spełnili wszystkie wymagania formalne, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji są najlepszymi kandydatami na proponowane stanowiska.


Konkurs na stanowisko starszego referenta w Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (CWRKDiZ/1/2022)

Informacja o wynikach naboru
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

61-823 Poznań, ul. Piekary 17

konkurs CWRKDiZ/1/2022 z dnia 05.01.2022r.

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na

– wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
   i Zawodowego w Poznaniu

Wybrana została Pani Jolanta Poznańska, zamieszkała w Miękowie.

UZASADNIENIE:

Pani Jolanta Poznańska spełniła wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.