Partnerstwa

 • Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu
 • Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie
 • Zespół Szkół Łączności w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Milenium w Gnieźnie
 • Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 w Poznaniu
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wronkach
 • Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie
 • Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp.
 • Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni
 • Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie
 • Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu
 • Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych
 • XX LO im. K. I. Gałczyńskiego w Poznaniu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie
 • Szkoła Podstawowa w Grąblewie (Grodzisk Wlkp)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie
 • Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF w Obornikach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie
 • Zespół Szkół w Tulcach
 • Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie
 • Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie
 • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu
 • Zespół Szkół w Luboniu
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach
 • Zespół Szkół Nr 2 w Międzychodzie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pławcach
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brodowie
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu
 • Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu
 • Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu
 • Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Baranowie
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu
 • Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Porkowie
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej/Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu
 • Zespół Szkół Rolniczych im. J.H.Dąbrowskiego w Środzie Wlkp.
 • Szkoła Podstawowa nr 69 w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym