PO WER

Plakat Projektu POWER2019
Projekt PO WER

dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców
z Wielkopolski” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Praktyki będą organizowane w Turyngii (Niemcy) przez Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH.
Termin trwania projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

Celem projektu PO WER realizowanego w konsorcjum jest wzrost kompetencji umiejętności zawodowych, językowych i osobistych uczniów biorąc pod uwagę potrzeby uczniów zarówno
z technikum, jak i młodocianych pracowników ze szkół branżowych.

Uczestnicy:

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH,
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu,
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu.

Organizator praktyk:  Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH w Turyngii, Niemcy.

Możliwość złożenia Wniosku o zmianę terminu Projektu w każdej chwili ( co najmniej miesiąc przed zakończeniem okresu realizacji projektu).