Praktyki

Udział uczniów szkół branżowych w praktykach i stażach zawodowych, pozwala na zwiększenie ich kompetencji zawodowych. W bezpośrednim kontakcie  z pracownikami firmy mają możliwość uzupełnienia posiadanej wiedzy i zdobycia nowych doświadczeń.
Wspieramy udział uczniów szkół branżowych w praktykach zawodowych w ramach realizacji projektów międzynarodowych.

Przykłady zrealizowanych działań we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
Projekt dotowany przez Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka  Współpraca Młodzieży dotyczącego szkolnej i pozaszkolnej wymiany młodzieży pt. Mobilität schafft Chancen!  – Mobilność tworzy możliwości!
Celem projektu było przygotowanie uczniów do zawodu, poznanie specyfiki pracy w organizacji partnerskiej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Uczestnikami projektu byli Marcel Kołodziejczak i Eliasz Szymański uczniowie Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. W terminie od 09.11. – 01.12.2018 roku uczniowie wyjechali na praktyki do Agrargenossenschaft e.G. Bollstedt w Turyngii.
Organizatorem praktyk po stronie niemieckiej był Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, po stronie polskiej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.
Projekt Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+ 2019 Akcja 1 2014-2020 sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe – Mobilność edukacyjna pt.
Identyfikator Projektu: 2019-1-PL01-KA102-063764
Czas trwania projektu: 01.09.2019 – 31.08.2022
Koordynatorem projektu (partner wiodący): CWRKDiZ w Poznaniu
Partner niemiecki: Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH
Celem projektu jest wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych, językowych i osobistych uczniów z 3 szkół zawodowych:
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich                w Poznaniu
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego                   w Poznaniu
W ramach projektu zaplanowane są 4-tygodniowe praktyki zawodowe w niemieckich hotelach oraz przedsiębiorstwie motoryzacyjnym dla zawodów:
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
KUCHARZ
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH