Promocja

Ważna jest dla nas wymiana doświadczeń w ramach współpracy pracodawców ze szkołami branżowymi oraz wszelkie debaty na temat szkolnictwa zawodowego, jego perspektyw, zalet i problemów.

Promowanie dobrych praktyk w ramach współpracy szkoła branżowa a pracodawca. Staramy się docierać do szerszego grona osób zainteresowanych promowaniem szkolnictwa branżowego, wspieraniem rzemiosła, m.in. poprzez organizację konferencji, debat z udziałem pracodawców oraz upowszechnienia wiedzy w formie tematycznych artykułów.


Wielkość czcionki
Kontrast