Polecane publikacje i artykuły

Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych

Wioleta Duda

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja/34-mobilnosc-edukacyjno-zawodowa-uczniow-szkol-zawodowych

Autorka zwraca uwagę na istotę mobilności, który jest wyróżnikiem współczesnego rynku pracy. Nierozerwalnie jest on związany z edukacją, która powinna iść z duchem czasu i wspierać młodego człowieka w postrzeganiu procesów migracyjnych, jako wyzwań, nie zaś przeszkód.


Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu

Halina Dołęga-Herzog
Małgorzata Rosalska

W publikacji odnaleźć można ciekawe propozycje metod oraz technik pracy, które zastosować mogą doradcy zawodowi w swoim obszarze pracy. Okazuje się, iż wsparcie uczniów w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej może przybrać różnorodne formy, które nie zawsze są oczywiste.

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja/25-wykorzystanie-metod-kreatywnych-w-przygotowaniu-uczniow-do-wyboru-zawodu


Kształcenie zawodowe. Dylematy i perspektywy

https://cwrkdiz.poznan.pl/wp-content/uploads/2019/06/Ksztalcenie-zawodowe_TOM-1_Fragmenty_3-jtncx5mn.pdf

Książka adresowana jest do wszystkich, którzy wspierają uczniów w planowaniu oraz realizowaniu ich aspiracji edukacyjnych i zawodowych. Celem jest wsparcie m.in. doradców zawodowych, pedagogów, wychowawców w poszerzaniu wiedzy diagnostycznej z zakresu efektywnego planowania procesu doradczego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r.

W sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Dziennik ustaw Poz 316 : Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000316


Barometr zawodów na rok 2019

https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/wielkopolskie/raport_wojewodztwo_wielkopolskie.pdf


Film o szkołach branżowych w województwie wielkopolskim

https://www.youtube.com/watch?v=eLSEHyutbmI-film


Poznaję zawody cz. 1

Książka “Poznaję zawody” cz.1 jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tematyką preorientacji zawodowej dla najmłodszych. Forma PDF poradnika pozwoli na szybkie zapoznanie się z treścią i wsparcie doradców/pedagogów w ich pracy z tego zakresu. Na pewno dostępne tam treści poszerzą indywidualny warsztat pracy osób zainteresowanych tym zagadnieniem.

http://doradcyzawodowi.blogspot.com/2011/11/poradnik-ksiazka-pdf-poznaje-zawody-cz1.html#more