Seminarium pt. „Doradztwo w szkołach kształcących w zawodach – kompetencje profesjonalnego doradcy”