TOTVET – Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning

Dnia 11.10.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie upowszechniające projekt: „TOTVET – Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning” – „Zwiększenie kompetencji trenerów i nauczycieli dla wysokiej jakości nauczania w miejscu pracy (WBL) i kształcenia dualnego (DL)” w ramach #ErasmusDays.

#ErasmusDays jest inicjatywą mającą na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Obecni na spotkaniu goście wysłuchali Dyrektora DNiE UMWW – Pani Doroty Kinal, która przedstawiła informacje i działania podejmowane przez poszczególne jednostki w ramach programu Erasmus+. Następnie Dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu Mariusz S. Kubiak, przedstawił działania, które zostały podjęte w ramach projektu TOTVET. Uczestnicy dowiedzieli się, iż głównym celem tego projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i specjalistów kształcenia zawodowego i dualnego odpowiedzialnych za szkolenie VET w miejscu pracy w ramach praktyk zawodowych dla uczniów. Osoby obecne na spotkaniu poznały również główny rezultat projektu TOTVET, jakim jest masowy otwarty kurs online (MOOC) dla 150-200 nauczycieli oraz specjalistów kształcenia zawodowego
w miejscu pracy. Jego celem jest poprawa umiejętności organizowania i prowadzenia kształcenia zawodowego w miejscu pracy.

Mamy nadzieję, iż spotkanie to było okazją do zapoznania się oraz poszerzenia wiedzy z zakresu działań projektowych obejmujących przedstawioną tematykę.

Dziękujemy prelegentom oraz wszystkim uczestnikom za obecność.

TOTVET – Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning.

Cel projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET (pracodawców kształcących uczniów) oraz umożliwienie im zapewnienia wysokiej jakości szkolenia, polegającego na uczeniu się w miejscu pracy (WBL) i kształceniu dualnym (DL).

Program: Erasmus+, KA2, Partnerstwo strategiczne w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

Koordynator: INSPECTORATUL SCOLAR JUD.DOLJ (Romania)

Organizacje partnerskie:

1. EDUNET – Rumunia

2. CASA CORPULUI DIDACTIC OLT – Rumunia

3. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – Polska

4. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA -Hiszpania

5. BEST  INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING 
GMBH – Austria

http://www.best.at/en/international-projects/projects/current-projects/totvet

6. IHK- PROJEKTGESELLSCHAFT MBH – Niemcy 

https://www.ihk-projekt.de/international/totvet-training-of-tutors-and-vet-professionals/

Termin: październik 2018 – wrzesień 2020

Grupy docelowe: Trenerzy i nauczyciele VET (pracodawcy kształcący uczniów)

OSOBY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU
·        Mariusz Kubiak
·        Izabela Kossowska
·        Łukasz Szymaniak
·        Małgorzata Waszczuk-Szynka
·        Renata Rasińska – trener i doradca zewnętrzny

Na wniosek lidera projektu oraz za zgodą wszystkich jego partnerów, Narodowa Agencja
wydała decyzję o przedłużeniu realizacji projektu do 31.01.2021 roku.

Ten projekt (projekt nr 22018-1-RO01-KA202-049191) został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji  zawartych w tej publikacji.

Wielkość czcionki
Kontrast