TOTVET – Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning.

Cel projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET (pracodawców kształcących uczniów) oraz umożliwienie im zapewnienia wysokiej jakości szkolenia, polegającego na uczeniu się w miejscu pracy (WBL) i kształceniu dualnym (DL).

Program: Erasmus+, KA2, Partnerstwo strategiczne w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

Koordynator: INSPECTORATUL SCOLAR JUD.DOLJ (Romania)

Organizacje partnerskie:

1. EDUNET – Rumunia

2. CASA CORPULUI DIDACTIC OLT – Rumunia

3. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – Polska

4. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ZARAGOZA -Hiszpania

5. BEST  INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING 
GMBH – Austria

http://www.best.at/en/international-projects/projects/current-projects/totvet

6. IHK- PROJEKTGESELLSCHAFT MBH – Niemcy 

https://www.ihk-projekt.de/international/totvet-training-of-tutors-and-vet-professionals/

Termin: październik 2018 – wrzesień 2020

Grupy docelowe: Trenerzy i nauczyciele VET (pracodawcy kształcący uczniów)

OSOBY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU
·        Mariusz Kubiak
·        Izabela Kossowska
·        Łukasz Szymaniak
·        Małgorzata Waszczuk-Szynka
·        Renata Rasińska – trener i doradca zewnętrzny

Na wniosek lidera projektu oraz za zgodą wszystkich jego partnerów, Narodowa Agencja
wydała decyzję o przedłużeniu realizacji projektu do 31.01.2021 roku.

Ten projekt (projekt nr 22018-1-RO01-KA202-049191) został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji  zawartych w tej publikacji.

Dofinansowanie projektu z UE: 96 105 PLN