Arena Zawodów Poznań 11.10.2018r.

CWRKDiZ w Poznaniu na Arena Zawodów 2018 w Poznaniu

05.października 2018r. młodzież mogła wziąć udział w debiucie NOCY ZAWODOWCÓW, której byliśmy współorganizatorem wraz z trzema poznańskimi szkołami, natomiast 11 października br. po raz drugi – CWRKDiZ w Poznaniu – uczestniczyło w Arenie Zawodów, która odbywała się już po raz czwarty.

W trakcie wydarzenia swoją ofertę zaprezentowały technika i szkoły branżowe z Poznania i powiatu poznańskiego. Młodzież mogła zobaczyć, na czym polega praca w konkretnych zawodach. Na trzynastu wyspach, podzielonych według dziedzin przemysłu, odbywały się pokazy i warsztaty, w trakcie których młodzi ludzie mogli przekonać się, do jakiego zawodu mogą mieć predyspozycje do wykonywania danego zawodu. Na niezdecydowanych czekali również doradcy zawodowi, którzy pomagali w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej – nasi doradcy również wyjaśniali, informowali, jakie możliwości stoją w kształceniu zawodowym i wyborze szkoły branżowej czy technikum. Na stoisku CWRKDiZ w Poznaniu zwiedzający uczniowie mogli zapoznać się z ofertą kształcenia zawodowego miasta Poznania
i 11 powiatów. W przygotowanych folderach znajdował się spis zawodów oraz szkół, w których można je zdobyć.

W tym roku swoje stoiska zaprezentowali również przedstawiciele pracodawców i firm współpracujących ze szkołami. Była to doskonała okazja do porozmawiania i pokazania młodym ludziom jak wygląda praca w konkretnym zawodzie oraz zadawania pytań, na które chętnie udzielano młodym ludziom odpowiedzi. Dla CWRKDiZ w Poznaniu był to czas intensywnych rozmów z przedstawicielami szkół i pracodawców o działaniach, które planujemy w najbliższym czasie.

Dzięki takim wydarzeniom, gdzie w jednym miejscu można zapoznać się z ofertą instytucji oraz jednostek wspierających, takich jak nasza, oraz ofertą wielu szkół promujących zawody, następuje zmiana świadomości młodych ludzi, którzy otwierają się na nowe perspektywy z myślą o swojej przyszłości zawodowej.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu dziękuje organizatorom za możliwość uczestnictwa w Arenie Zawodów. Jesteśmy zawsze chętni do wzięcia udziału w takich wydarzeniach, ponieważ daje to nam okazję do zmiany światopoglądu i świadomości w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej oraz pokazania możliwości jakie czekają na młodzież wybierającej właśnie kształcenie w danym zawodzie.