Szkolny Dzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół w Przemęcie 10.06.2019 r.

10 czerwca br. pracownicy CWRKDiZ w Poznaniu uczestniczyli w Szkolnym Dniu Przedsiębiorczości zorganizowanym w Zespole Szkół w Przemęcie. Po krótkim przywitaniu i omówieniu harmonogramu wydarzenia, przedstawiciele jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego wraz z zaproszonymi gośćmi z Narodowego Banku Polskiego i Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili warsztaty:
  1. ,,Pisanie CV i listu motywacyjnego, rozmowa  kwalifikacyjna – doświadczenia rekrutera” – doradcy zawodowi z CWRKDiZ w Poznaniu,
  2. ,,Model biznesowy Canvas – pracownik CWRKDiZ w Poznaniu,
  3. ,,Narodowy Bank Polski” – zadania, funkcja emisyjna, wygląd i zabezpieczenia polskich znaków pieniężnych – przedstawiciel NBP,
  4. ,,Pracuję legalnie” – Państwowa Inspekcja Pracy.
Dziękujemy Dyrekcji Szkoły, Pedagogowi Szkolnemu oraz uczniom za możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciu, jak również PIP i NBP za współpracę w wydarzeniu, które rozwijało aktywność orientacji zawodowej i przedsiębiorczość młodzieży. Zapraszamy szkoły do zgłaszania się do kolejnych Szkolnych Dni Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2019/2020.