Artykuły

Książka pod red. naukową Beaty Mydłowskiej pt. “Kształcenie zawodowe. Dylematy i perspektywy”.

Kształcenie pracowników służb społecznych przez pryzmat pedagogiki społecznej.

Doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim.

Kształcenie zawodowe a szanse na rynku pracy w opiniach rodziców.

Ksztalcenie-zawodowe_TOM-1_Fragmenty_3-jtncx5mn-1