Spotkanie w CWRKDiZ w Poznaniu poświęcone standaryzacji wyglądu i treści strony internetowej , dla jednostek Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 17.01.2018 r.

CWRKDiZ w Poznaniu spotkanie w sprawie standaryzacji strony internetowej

Z udziałem Pani Janiny Golik , zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu oraz przedstawicieli WSCKZiU w Gnieźnie, Koninie, Poznaniu, Rawiczu, Wrześni i Złotowie oraz CWRKDiZ w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące wypracowania modelu szablonu strony internetowej.

Celem jest przygotowanie szablonu strony internetowej , dla jednostek Samorządu Województwa Wielkopolskiego zapewniającego :

– rozpoznawalność jednostek 

– standaryzację wyglądu i treści

– możliwość elastycznego wykorzystania pod potrzeby każdej jednostki

W toku merytorycznej dyskusji ustalono rozmieszczenie poszczególnych elementów na stronie oraz ich funkcjonalność. Do przygotowania pozostały wielkości elementów oraz propozycje czytelnego i jednoznacznego opisu ich zawartości.