„Dzień dla Biznesu” – Gniezno 16.01.2018 r.

Spotkanie przedstawicieli CWRKDiZ z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego w siedzibie CWRKDiZ w Poznaniu

16 stycznia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbył się „Dzień dla Biznesu”, który zainicjowany został przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową oddział Gniezno reprezentowaną przez Piotra Gruszczyńskiego, wspierającego rozwój lokalnych Przedsiębiorstw w partnerstwie z Cechem  Rzemiosła  i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie reprezentowanym przez Starszego Cechu Stefana Pokładeckiego.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentował Dyrektor Mariusz S. Kubiak oraz Renata Rasińska.

Dzień dla Biznesu odbywa się co kwartał, gdzie prowadzone są wykłady w formie praktycznych warsztatów przez ekspertów i praktyków w swoich dziedzinach. Ideą tych szkoleń jest przede wszystkim przekazanie w sposób praktyczny, aktualnych informacji ze środowiska biznesowego dla osób związanych ze środowiskiem przedsiębiorców.

Zaproszeni prelegenci na dzisiejsze spotkanie to liderzy, którzy swoją pozycję zawdzięczają praktycznemu podejmowaniu tematów i rozwiązywaniu wielu zawiłych problemów stawianych przez biznes zarówno duży, jak i mały lokalny. Są ekspertami rozpoznawanymi na rynku lokalnym, jako twórcy wielu rozwiązań biznesowych wśród przedsiębiorców.

Pierwsze wystąpienie na temat Nie każdy klient jest ważny – marketing dla odważnych” miał dr Hubert Paluch Rektor GSW Milenium, nauczyciel akademicki, trener biznesu, coach – marketing usług profesjonalnych, marketing relacyjny, PR, kreowanie wizerunku marki, zarządzanie relacjami, ekspert ds. rynku usług szkoleniowych w projektach unijnych, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz książki. Pod płaszczykiem nieszablonowego tytułu można było zapoznać się z informacjami, które wskazywały na wiele ważnych aspektów dotyczących utrzymania swojej marki na rynku usług.

Temat kolejnego wystąpienia mimo przyziemnego wymiaru administracyjnego, który był poruszany, czyli: W której szufladzie jest to pismo? Archiwizacja dokumentów… zagadnienie ważniejsze niż się Wam wydaje”, poprowadził Waldemar Markiewicz, dyplomowany archiwista absolwent Wydziału Historii. Można było się dowiedzieć o zmianach jakie zostały wprowadzone w archiwizowaniu dokumentów oraz co nie dla wszystkich było oczywiste o terminowości ich gromadzenia         i przechowywania.

Ostatnie wystąpienie obejmowało temat dotyczący „Nowej restrykcyjnej ustawy o ochronie danych osobowych jak działać zgodnie z prawem”, który poprowadził Rafał Góral. Wyjaśnione  zostały  na  wielu  przykładach  praktyczne  aspekty  związane  z  realizacją  obowiązków,  jakie  będą  ciążyły  na  administratorach  danych,  jak i uprawnień oraz praw osób, których dane będą przetwarzane. Informacje te są ważne w związku z tym, że 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które zastąpi przepisy ustawy o  ochronie  danych  osobowych  obowiązujące  obecnie w Polsce.

Dla CWRKDiZ w Poznaniu uczestnictwo w szkoleniu było możliwością zapoznania się z ważnymi dla przedsiębiorców tematami,  jak i  sposobnością na bezpośrednie   z nimi rozmowy. Również tematyka warsztatów pozwoliła na wzbogacenie informacji w tak ważnych zagadnieniach zarówno przedsiębiorców, jak  i instytucji.

Wielkość czcionki
Kontrast