Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kształcenie zawodowe w aspekcie pedagogiki pracy” Warszawa 10.03.2018r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu z wizytą w Berlinie

10 marca 2018 r. odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja naukowa „Kształcenie zawodowe w aspekcie pedagogiki pracy”, której organizatorem była Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej.

Celem konferencji było stworzenie płaszczyzny wymiany refleksji naukowej i praktycznych doświadczeń teoretyków oraz praktyków związanych z pedagogiką, socjologią, ekonomią i zarządzaniem, zajmującymi się sprawami społecznymi oraz edukacją, w tym zagadnieniami kształcenia zawodowego na różnych poziomach.

W panelu drugim pt. „Kształcenie zawodowe – problemy i perspektywy” przedstawiciel Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu Renata Rasińska zaprezentowała referat na temat „Kształcenie zawodowe a szanse na rynku pracy w opiniach rodziców”.

W trakcie dyskusji okazało się, że w kształceniu zawodowym ważne jest nie tylko dofinansowanie ale równie kompetentna i dobrze wykształcona kadra pedagogiczna. Równocześnie władze samorządowe powinny zapewnić możliwość regularnego dialogu z przedstawicielami gospodarki, co w przypadku Wielkopolski umożliwiają powołane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.