Wizyta w Berlinie – 26.04.2018r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu z wizytą w Berlinie

W dniu 26 kwietnia 2018 r. zespół Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu gościł w Berlinie nawiązując kontakty z niemieckimi partnerami.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Oberstufenzentrum Kraftfahrzeugtechnik (odpowiednik  polski – Szkolny Ośrodek Technologii Samochodowej). W trakcie spotkania Dyrektor przedstawił nam strukturę kształcenia w Niemczech i Berlinie w zakresie szkolnictwa zawodowego. Ośrodek prowadzi naukę w zawodach związanych z motoryzacją na poziomie przysposobienia do zawodu, kształcenia dualnego i przygotowuje do branżowej matury. Bardzo ważnym tematem okazała się współpraca szkoły z pracodawcami oraz orientacja zawodowa. Zespół Centrum miał okazję zwiedzić szkołę i zobaczyć wyposażenie pracowni, w których odbywają się zajęcia.

Następnie gościliśmy w Niemieckiej Izbie Handlowo-Przemysłowej (DIHK – Deutscher Industrie und Handelskammertag e.V.),która reprezentuje interesy niemieckiego sektora handlowego w imieniu Izb Przemysłowo-Handlowych – IHK (niezależnych organów publicznych samorządu gospodarczego, które postrzegają ogólne interesy swoich przedsiębiorstw powiązanych z gminami, rządami państwowymi, a także polityką i opinią publiczną). W trakcie spotkania zespół Centrum zapoznał się z obszarami działalności Izby, które to obejmują m.in. edukacje i szkolenie zawodowe. IHK opiekują się firmami, praktykantami i pracownikami we wszystkich sprawach związanych ze szkoleniem i dalszym kształceniem. Rozwiązują problemy, określają przydatność firm i trenerów, rejestrują umowy szkoleniowe, organizują egzaminy i wydają certyfikaty. Promują i kwalifikują instruktorów i egzaminatorów, reklamują praktyki zawodowe w firmach, rozpoznają zagraniczne certyfikaty i organizują staże za granicą. DIHK koordynuje międzynarodową działalność edukacyjną organizacji IHK  i reprezentuje ją jako pierwszy punkt kontaktu z instytucjami edukacyjnymi w Niemczech i za granicą.

Kolejna wizyta odbywała się w LIFE e.V. Berlin, organizacji koordynującej odbywający się 26 kwietnia 2018r. w Berlinie Girl’s Day czyli dzień, w którym dziewczyny mogą poznać i spróbować swoich sił w zawodach uznawanych za męskie. Równolegle odbywa się Boy’s Day, kiedy chłopcy zapoznają się z zawodami uznawanymi za kobiece. Girl’s Day to największy i najbardziej urozmaicony dzień orientacji zawodowej dla dziewcząt. Oferuje uczniom możliwości poszerzenia spektrum wyboru zawodu. Dziewczęta, które korzystają z tego dnia, nawet kilkakrotnie podczas swojej szkolnej kariery, mogą doskonalić swoje profesjonalne spektrum. Według badań wykonywanych m.in. przez DIHK 33% firm później otrzymuje aplikacje od byłych uczestników Girls’Day.  W Girls’Day dziewczęta poszerzają swoją ofertę wyboru zawodu i poznają swoje indywidualne mocne strony a także spotykają lokalne wzorce kobiet pracujące w danych zawodach. Każdego roku firmy, organizacje, uniwersytety i firmy oferują około 100 000 miejsc w całym kraju. Dziewczyny z klasy 5 odkryją zawody z technologii, rzemiosła, IT, nauki i przemysłu na Girls’Day. Prezentowane zawody są miejscami pracy, w których odsetek kobiet wynosi poniżej 40 procent. W przypadku chłopców zwraca się największą uwagę na zawody społeczne i usługowe, od zawodów administracyjnych, pracowników medycznych i farmaceutycznych po projektantów mody. Oferta skierowana jest również dla osób niepełnosprawnych i obejmuje bardzo różne niepełnosprawności.

Dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu była to bardzo interesująca wizyta. Zespół miał możliwość poznania bardzo ciekawej inicjatywy wspierającej kształcenie zawodowe, która daje możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia i zapoznania się z różnymi zawodami