Spotkanie CWRKDiZ w Poznaniu z przedstawicielami Raben Transport Sp. z o.o. i Zespołem Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

Spotkanie w siedzibie CWRKDiZ w Poznaniu z Raben Transport Sp. z o.o. i ZSZ nr 6 im.Joachima Lelewela w Poznaniu

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu realizując działania statutowe, upowszechniając model kształcenia dualnego i spełniając rolę koordynatora współpracy na linii szkoła – pracodawca było organizatorem spotkania przedstawicielki Raben Transport Sp. z o.o. z przedstawicielami Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu.

Rozmowy dotyczyły przyszłych wspólnych działań w roku 2019 w tym m.in. możliwości objęcia patronatem Raben Transport klasy o zawodzie technik logistyk w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, przygotowania i organizacji praktyk, staży oraz uczestnictwa Raben Transport Sp. z o.o. w życiu szkoły.

Cieszymy się z kolejnych wspólnych działań i sukcesów, które dają uczniom możliwość podniesienia ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a także dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Wielkość czcionki
Kontrast