XVII Polsko-Niemieckie Forum Młodzieży Wymiana w obszarze kształcenia zawodowego i przygotowania zawodowego Trebnitz 26-28.06.2018r.

CWRKDiZ-w-Poznaniu-w-Trebnitz

W Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz w dniach 26-28 czerwca br. odbyło się XVII Polsko-Niemieckie Forum Młodzieży pt. Wymiana w obszarze kształcenia zawodowego i przygotowania zawodowego dla placówek zajmujących się edukacją zawodową i przygotowaniem zawodowym młodzieży.

Forum miało na celu pogłębianie dialogu między partnerami z Polski i Niemiec, wymianę doświadczeń, informacji oraz rozwijanie projektów kooperacyjnych w obszarze edukacji zawodowej. Stanowiło również istotny element przygranicznego obszaru edukacyjnego i gospodarczego oraz było źródłem impulsów i pomysłów dla transgranicznej wymiany młodzieży. Tematem głównym tegorocznego Forum było „Innowacyjne podejścia do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w obszarze orientacji zawodowej”. W tegorocznym Forum czynnie brali udział Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz pracownicy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

W pierwszym dniu Forum przedstawione zostały cele, zadania, obszary i sposoby współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz CWRKDiZ w Poznaniu z pozostałymi jednostkami. Pani Dyrektor Dorota Kinal w swoim wystąpieniu przedstawiła strukturę i działania, inicjatywy jakie podejmowane są w Urzędzie Marszałkowskim dla całego Województwa Wielkopolskiego. W wypowiedzi Pani Dyrektor można było wysłuchać przede wszystkim o strategii rozwoju i konieczności dalszego kreowania kształcenia zawodowego w województwie. Przykładem takiego działania było powołanie do życia pięciu jednostek wspierających młodzież w wyborze ścieżki kształcenia zawodowego w województwie, którego inicjatorem była Pani Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Pani Dyrektor przedstawiła również misję, wizję oraz działania jakie podejmują powołane Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Wielkopolsce.

Wystąpienie dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – Mariusza S. Kubiaka było podsumowaniem rocznej działalności powstałej jednej z pięciu jednostek, której celem jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez działania doradczo-zawodowe, pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej oraz współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i rzemieślnikami w ramach praktyk, staży, jak również organizowania warsztatów edukacyjnych.

Następnie organizatorzy zorganizowali spacer z przewodnikiem po kompleksie zamkowym w tym m.in. Muzeum Gustava Seitza oraz do Międzynarodowego Archiwum Pedagogiki Specjalnej. Kolacja była tym czasem, który organizatorzy przewidzieli na zapoznanie się uczestników i wymianę nie tylko wizytówek ale również deklaracji do  podjęcia współpracy po całym wydarzeniu.

W drugim dniu odbywały się warsztaty mające na celu wymianę doświadczeń oraz rundy dyskusyjne na tematy: Uczenie wielokulturowe, kształcenie zawodowe uczniów ze środowisk migracyjnych„Translimes“ – ponadnarodowe kształcenie zawodowe w regionie przygranicznymZarządzanie projektem w kontekście wymiany zawodowej czy Kompetencje miękkie. Na zakończenie dnia odbyła się także prezentacja projektu „Zapomniana granica”. Poszukiwania śladów od Górnego Śląska do Morza Bałtyckiego, podczas której można było wymienić się informacjami również z ludnością miejscową.

Trzeci dzień zaowocował kolejnymi spotkaniami w ramach giełdy projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Między innymi była możliwość poznania projektu „Firma uczniowska”, w ramach którego Stowarzyszenie Zamek Trebnitz prowadzi wraz z uczniami ze szkół polskich i niemieckich firmę uczniowską „Kawa na szczęście”.Ponadto zaprezentowane zostały nowe inicjatywy: „Wielojęzyczność i nowoczesne technologie w Powiecie Tureckim”, „Mobilność transgraniczna dla uczniów szkół zawodowych”  oraz „Międzysektorowe partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji w kontekście rynku pracy”. Spotkanie zakończyły trzy prezentacje pokazujące możliwość wspierania finansowego projektów międzynarodowych w obszarze kształcenia zawodowego.

Dziękujemy organizatorom za ogromny wkład pracy wykonanej dla wspólnej idei pogłębiania dialogu między partnerami z Polski i Niemiec na rzecz rozwijania projektów kooperacyjnych w obszarze edukacji zawodowej. Spotkanie było dla przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu kolejną okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów. Wyrazy uznania dla perfekcyjnych organizatorów za tak profesjonalne przygotowanie spotkania. Mamy nadzieję na kolejne przyjemne, inspirujące spotkania w Zamku Trebnitz.