Spotkanie CWRKDiZ w Poznaniu z przedstawicielami ICU Investor Center Uckermark GmbH w Poznaniu – 10.09.2018r.

Podpisanie porozumienia pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu a ICU Investor Center Uckermark GmbH

CWRKDiZ w Poznaniu 10 września br. było organizatorem i koordynatorem wizyty przedstawicieli ICU Investor Center Uckermark GmbH w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Poznaniu i Nowym Tomyślu. Celem spotkania było nawiązanie współpracy polegającej na umożliwieniu młodzieży mobilności w ramach projektu Erasmus+. Uczestnikami wizyty ze strony niemieckiej byli: Silvio Moritz, Geschäftsführer, ICU Investor Center Uckermark GmbH, Raik Maiwald, Projekt-Manager Schule –Wirtschaft, ICU Investor Center Uckermark GmbH i Anna Gazdecka, Projekt-Managerin Wirtschaftsförderung, ICU Investor Center Uckermark GmbH. Stronę polską reprezentowali Mariusz S. Kubiak, dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu i Renata Rasińska, inspektor ds. projektów i analizy rynku CWRKDiZ z Poznania oraz dyrektorzy i kierownicy szkolenia zawodowego ze szkół: Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu oraz Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie.

ażda ze szkół przedstawiła swój profil kształcenia oraz współpracę, którą do tej pory podejmowała w ramach programu Erasmus+. Oprócz konstruktywnych rozmów na temat możliwości odbywania praktyk przez uczniów w Uckemark oraz organizacji wizyt studyjnych, delegacja zapoznała się z infrastrukturą oraz wyposażeniem szkół, co było również okazją do rozmów z uczniami w tych szkołach. Ostatnia wizyta w Nowym Tomyślu odbyła się w siedzibie firmy Aeskulap, z którą Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu ma realizowane kształcenie dualne. Zarówno dyrektor szkoły, jak i dyrektor Aeskulap przedstawiając swoją już wieloletnią współpracę podkreślali, jak ważnym elementem są wyjazdy na praktyki zagraniczne, poznanie języka i kultury danego kraju.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumienia pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu oraz ICU Investor Center Uckermark GmbH o partnerstwie w zakresie wspierania kształcenia zawodowego i dualnego, wspólnych działań we współorganizowaniu wizyt studyjnych i praktyk oraz w miarę istniejących możliwości współudziału we wspólnych projektach unijnych oraz w poszukiwaniu potencjalnych partnerów do projektu.

Wierzymy, że zapoczątkowane kontakty przerodzą się w długofalową współpracę, a uczniom pozwolą na nabycie dodatkowych umiejętności językowych i zawodowych oraz uzyskanie umiejętności tzw. „MultiKulti”, dzięki którym będą jeszcze bardziej otwarci na rozwój osobisty i zawodowy.