Organizacja staży i praktyk za granicą przez CWRKDiZ w Poznaniu

CWRKDiZ w Poznaniu na Dniach Brandenburgii

Pomoc w organizacji praktyk i staży za granicą oraz wymian międzynarodowych to ważny priorytet CWRKDiZ w Poznaniu.
Dzięki współpracy Dyrektora CWRKDiZ w Poznaniu pana Mariusz S. Kubiak z Pełnomocnikiem do Spraw Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę, gościliśmy przedstawicieli polskiej i niemieckiej szkoły planujących w najbliższym czasie organizację projektu, który wspierać będzie rozwój kompetencji kluczowych uczniów obu placówek.
Na zaproszenie pani Magdaleny Antoniewicz reprezentującej Ministerstwo Sprawiedliwości, Europy i Ochrony Konsumentów oraz Zamek Trebnitz promowaliśmy nasze działania w Niemczech podczas “Dni Brandenburgii”.
Wynikiem spotkań i rozmów z przedstawicielami niemieckich instytucji, był wyjazd do Drezna 13.09.2018 r. do niemieckiej organizacji Europa Direkt e. V., z którą zostały podjęte decyzje dotyczące zaplanowania współpracy międzynarodowej w projektach mobilności uczniów i kadry dydaktycznej. Rozmowy dotyczyły również edukacji pozaformalnej w zakresie wspierania rozwoju kompetencji miękkich, doradztwa zawodowego oraz praktyk, staży i wymian międzynarodowych.
Pierwsi uczniowie wyjadą do Niemiec już w najbliższym miesiącu.