Umowa Partnerska pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu a Zespołem Szkół Przyrodniczych w Poznaniu 26.10.2018r.

W dniu 26. października br. przedstawiciele Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu gościli w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu. Spotkanie dotyczyło podjętego wspólnie partnerstwa w ramach projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, którego efektem będą praktyki uczniów szkoły w Centrum Agralnym w Bollstedt.

Andrzej Kabaciński, dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu oraz Mariusz S. Kubiak, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu podpisali również umowę na rzecz wspierania i rozwoju szkolnictwa zawodowego i technicznego.