Spotkanie przedstawicieli Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego – 15.01.2018 r.

Spotkanie przedstawicieli CWRKDiZ z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego w siedzibie CWRKDiZ w Poznaniu

W siedzibie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu odbyło się spotkanie Dyrektorów wszystkich pięciu (Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Leszno) powołanych jednostek przez Urząd Marszałkowski.

Celem spotkania było szczegółowe zaprezentowanie propozycji współpracy i zadań podejmowanych jednocześnie w podległych subregionach każdego z Centrum na rok 2018.         W spotkaniu udział brał przedstawiciel Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Pan Dyrektor Rafał Szefler, który przedstawił oczekiwania Izby oraz zrzeszonych do niej Przedsiębiorców.        

Pan Dyrektor Szefler określił, że „…Naszym celem jest dotarcie do dzieci, uczniów a tym samym do rodziców, aby pokazać im jakie zadania realizowane są w przemyśle drzewnym      i zachęcić do kształcenia w szkole branżowej”. Obecność 5.Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w regionie Wielkopolski ma pomóc w propagowaniu kształcenia branżowego oraz zachęcania w poznawanie zawodów rzemieślniczych i zdobywania zawodu. Misją powstałych jednostek wspierających jest łączenie potencjaługospodarczego i edukacyjnego na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Uczestnicy wypracowali priorytety, które będą realizowane w 2018 roku na rzecz kształcenia branżowego i dualnego. Szczegółowe informacje o podejmowanych inicjatywach będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie każdego Centrum w subregionie oraz FB.