Wizyta uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu w Relopack.

c

W ramach umowy trójstronnej pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w PoznaniuRelopack Solutions Sp. z o.o. Sp.k. orazZespołem Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu w dniu 13 listopada br. uczniowie ww. szkoły zwiedzali firmę Relopack Solutions Sp. z o.o. Sp.kw Chludowie.  Jest to kolejna wizyta młodzieży w czasie, której młodzież miała okazję do zweryfikowania nabytej wiedzy w szkole i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami pracy u pracodawcy, gdzie niedługo będą mogli odbywać praktyki.

Wizyta młodzieży odbyła się w rozpoczętym Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości (12-18.11.2018), do którego Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu przyłącza się swoimi działaniami. Więcej informacji o Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości na stronie:https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/