V Festiwal Zawodów w Grodzisku Wielkopolskim 15.11.2017 r.

CWRKDiZ w Poznaniu rozpoczęcie kolejnego cyklu warsztatów Zawodowiec na drodze

15 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim odbył się V. Festiwal Zawodów. Uroczystego powitania i otwarcia V. Festiwalu Zawodów dokonali: Dyrektor Anna Matysiak, Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński oraz Wicestarosta Sławomir Górny. W imieniu Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, został odczytany i przekazany Staroście przez Mariusza Kubiaka, dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu list intencyjny.

W festiwalu wzięło udział ponad 70 wielkopolskich firm z różnych branż, a także ponad 15 instytucji oraz 1200 uczniów.

Celem festiwalu było przedstawienie bogatej oferty kształcenia technicznego i zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, zachęcenie młodzieży szkolnej do poszukiwania tradycyjnych oraz nowych, interesujących zawodów proponowanych przez przedsiębiorców i wskazanie kierunków edukacji, które umożliwią znalezienie zatrudnienia na lokalnym, ale nie tylko, rynku pracy.

Festiwal Zawodów adresowany był do uczniów trzecich klas gimnazjum i ostatnich klas ponadgimnazjalnych, ale tradycją festiwalu było też zaproszenie do udziału uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. Festiwal wspierały też instytucje mundurowe: wojsko, policja i straż pożarna.

Podjęta inicjatywa daje możliwość uczniom dokonania trafnego wyboru kształcenia zawodowego w Szkole      Branżowej I Stopnia i Technikum oraz pokazuje, że dobrze wybrany zawód może być pasją. W ten sposób organizatorzy wraz z przedsiębiorcami i instytucjami wspierającymi kształcenie zawodowe promują szkolnictwo zawodowe i postawy przedsiębiorczości.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

                                                                                                                                                                                 Źródło: CWRKDiZ w Poznaniu

Źródło: http://grodzisk.naszemiasto.pl/tag/grodzisk-festiwal-zawodow.html