18. Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży Trebnitz 22-24.05.2019r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na Powiatowych Targach Pracy w Gnieźnie

W piątek zakończyła się międzynarodowa, 3-dniowa konferencja „18. Polsko – Niemieckie Forum wymiany Młodzieży”, która odbyła się wZamku Trebnitz Centrum Edukacji i SpotkańKonferencja pod tytułem: „Kreatywnie i konkretnie: kształcenie zawodowe, z nowymi perspektywami polsko-niemieckimi i europejskimi”, miała na celu wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych, polsko-niemieckich relacji.

W pierwszym dniu spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchania dwóch wystąpień, pierwsze na temat projektu „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!“, które wygłosił Thomas Hetzer z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Drugie wystąpienie pt. “Więcej doświadczenia zawodowego za granicą – znaczenie aktualnych badań dotyczących mobilności na rzecz praktyki”, przedstawiła Pauline Feierabend, reprezentująca biuro informacji i doradztwa w zakresie pobytów zagranicznych w edukacji zawodowej narodowej agencji „Bildung für Europa“ przy Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego.

W trakcie pierwszego dnia odbyła się również giełda kooperacyjna z wizytówkami, w czasie której uczestnicy spotkania mieli okazję do nawiązania pierwszych kontaktów. Dzień zakończył się spaceremz oprowadzaniem po zespole pałacowym z centrum wiejskim (sklepik wiejski i międzynarodowa inkluzyjna kawiarnia uczniowska), Muzeum Gustava Seitza, Międzynarodowym Archiwum Pedagogiki Specjalnej i parkiem zamkowym.

W drugim dniu odbywały się warsztaty i grupy robocze mające na celu wymianę doświadczeń: „Kształcenie międzykulturowe, kształcenie zawodowe a różnorodność”, „Młodzieżowe agencje zawodowe”, „Możliwości uzyskania wsparcia: Erasmus+” oraz „Ewaluacja się opłaca – zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie, międzynarodowe certyfikaty, Europass”. Dodatkowo w tracie drugiego spotkania doradcy zawodowi CWRKDiZ w Poznaniu: Renata Zakęs, Ewelina Jedwabny, Małgorzata Waszczuk – Szynka,przeprowadzili dla uczestników warsztaty, których celem było przedstawienie sposobów i narzędzi pracy, którymi posługują się na co dzień w zajęciach doradczych z młodzieżą. Dzień zakończył się międzykulturowym wieczorem z muzyką i tańcem.

Trzeci dzień zaowocował kolejnymi spotkaniami w ramach giełdy projektów edukacyjnych i szkoleniowych m.in. „ MINT-matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze, projekty techniczne w międzynarodowej wymianie młodzieży ”, „Transgraniczny model kształcenia VIVA 4.0 wspierający mobilność ” oraz „ Mobilność się opłaca “. W tym panelu jako współorganizator tego wydarzenia, Pan Mariusz S. Kubiak – Dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu wraz z Panią Renatą Rasińską przedstawili działania, jakie podejmuje Centrum w ramach „ Strategicznych partnerstw: szkoły zawodowe – pracodawcy ”.

Główny organizator tego wydarzenia,Pan Darius Müller Dyrektor Stowarzyszenia Centrum Edukacji i Spotkań Pełnomocnik ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę oraz Pani Magdalena Antoniewicz – Pełnomocnik ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandneburgia na Wielkopolskę,zadbali o każdy szczegół tego spotkania, zarówno merytoryczny jak i organizacyjny.

Atmosfera tego wydarzenia była bardzo inspirująca, co sprzyjało wspólnym rozmowom i wymianie doświadczeń, za co serdecznie wszystkim dziękujemy.

Dziękujemy organizatorom za ogromny wkład pracy wykonanej dla wspólnej idei pogłębiania dialogu między partnerami z Polski i Niemiec na rzecz rozwijania projektów kooperacyjnych w obszarze edukacji zawodowej. Spotkanie było dla przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu kolejną okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów. Wyrazy uznania dla organizatorów za tak profesjonalne przygotowanie spotkania.

Do zobaczenia w przyszłym roku 😊