Konferencja „Wzmocnić demokrację” Poznań 17-18 maja 2019r.

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy CWRKDiZ w Poznaniu i CUTOB

Dnia 17 maja 2019r. odbyła się konferencja na temat Europy obywateli i obywatelek w polsko-niemieckiej perspektywie pt. Wzmocnić demokrację, w której uczestniczyli pracownicy CWRKDiZ w Poznaniu.

W pierwszej części licznie zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać wykładu pt. Rola społeczeństwa obywatelskiego w polityce europejskiej oraz wzięli udział w rozmowie na temat roli społeczeństwa obywatelskiego w polityce europejskiej Niemiec i Polski.

Po przerwie uczestnicy konferencji zostali zaangażowani w tematyczne warsztaty.

Pracownicy CWRKDiZ w Poznaniu uczestniczyli w warsztacie pt. Ożywić Europę-przykłady projektów (partnerstwa, Erasmus+, GÜZ) + finansowanie międzynarodowych projektów, którego moderatorem była Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się koncertem w Pałacu Działyńskich.

Drugi dzień rozpoczął się dyskusją nt. Europa i Parlament Europejski w mediach w Niemczech i w Polsce. Następnie zostały zaprezentowane wyniki prac poszczególnych grup warsztatowych i nastąpiło ustalenie wniosków do dalszych prac i propozycji dotyczących przyszłych projektów.

Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w tak merytorycznej i interesującej konferencji. Nie możemy doczekać się kolejnej edycji, która została zaplanowana na listopad 2019r.