Szkolenie w ramach projektu POWER – 24.01.2020r.

W dniu 24.01.2020 br. odbyło się szkolenie BHP oraz przygotowanie w ramach tzw. przygotowania mentalnego dotyczące projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  POWER. Gospodarzem spotkania było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz partnerzy w konsorcjum: Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH oraz uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

W pierwszej części spotkania odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy miało na celu zaznajomienie się przez jego uczestników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Szkolenie bhp miało nie tylko zapewnić uczestnikom poznanie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w określonym zakładzie pracy i na określonym stanowisku, ale nauczyć bezpiecznego dla nich i innych świadczenia pracy, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pierwszej pomocy osobie, która tego potrzebuje.

W drugiej części przystąpiono do szkolenie w ramach tzw. przygotowania mentalnego. Podczas spotkania młodzież poznała bliżej swoje zakłady praktyk, a także różnice mentalne między Polakami i Niemcami oraz zasady panujące w przedsiębiorstwach (przedsiębiorstwem z siedzibą w Neuhaus am Rennweg (dzielnica Siegmundsburg) oraz z obiektami w Scheibe-Alsbach oraz Eisenach (Turyngia, Niemcy). Koordynator omówił dwa poradniki przygotowane przez firmę SHW bazujące na jej wieloletnim doświadczeniu w organizowaniu praktyk zawodowych. Pierwszy z nich nosi nazwę „Instrukcja dla praktykantów” i zawiera wskazówki przydatne w trakcie pobytu zagranicznego uczniów (np. obowiązek przestrzegania ciszy nocnej, zasady zachowania w razie pytań lub problemów) oraz dobre rady, które sprawią, że uczeń będzie pozytywnie postrzegany przez przełożonych i kolegów z pracy (uśmiech, uprzejmość, odwaga do komunikacji). Drugi z poradników to „Lista rzeczy do zabrania na praktykę do Niemiec” – zawiera on wskazówki dotyczące dokumentów (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, legitymacja szkolna) i innych rzeczy (np. ubranie robocze, pomoce tłumaczeniowe) które praktykant musi lub powinien zabrać ze sobą na staż. Jest to także przypomnienie dla opiekuna szkolnego, co powinno zostać skontrolowane przed samym wyjazdem z Polski.

Każdy z uczestników przed wyjazdem otrzyma  „Ocenę postępów zawodowych i mentalnych w ramach ECVET” oraz „Ocenę przygotowania językowego w ramach założeń systemu ECVE”.