Konferencja „Nowe trendy w doradztwie zawodowym – wyzwania, etapy, metody”

Konferencja „Nowe trendy w doradztwie zawodowym – wyzwania, etapy, metody”  –  już za nami.

Dzięki dotychczasowej współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych wszystkie Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego stały się współtwórcą tego 3 – dniowego wydarzenia, które odbyło się w dniach 6-8 października 2020 roku, w którym wzięło udział ponad 2000 uczestników.

Realizacja konferencji w formie ON-LINE sprzyjała temu, aby dotrzeć do niezwykle licznego grona osób z całej Polski. Nie sposób wymienić wszystkich wybitnych specjalistów i prelegentów, którzy w interesujący sposób, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wydarzenie poruszało zagadnienia współczesnej problematyki doradztwa zawodowego, także w kontekście ZSK – Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jak wskazuje sam tytuł konferencji, każdy jej dzień odpowiadał innym zagadnieniom nowych trendów w doradztwie zawodowym.

Pierwszego dnia przedstawione zostały WYZWANIA.

Zarówno te związane z wyborem „pewnego” zawodu na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz te, które dotyczą ciągłej potrzeby edukacji i rozwoju samych doradców. Również w kontekście korzystania z nowoczesnych technologii w doradztwie zawodowym.

Drugi dzień to ETAPY.

Rozmowy oraz prelekcje o tym gdzie, na jakich etapach i jak ważne jest doradztwo zawodowe. Szkoły kształcące w zawodach, licea ogólnokształcące, studenci, a także osoby dorosłe, które chciałyby zmienić swoje ścieżki zawodowe.

Ostatni dzień konferencji przedstawiał METODY.

Testy jak odróżnić te profesjonalne od tych, które nie spełniają odpowiednich kryteriów. Przedstawiono również dotychczasowe doświadczenia związane z upowszechnianiem tematyki Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w środowisku szkolnym.

Każdy dzień konferencji był zakończony 50 – minutowym panelem eksperckim, podczas którego zaproszeni goście odpowiadali na pytania i dyskutowali wymieniając się wzajemną wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami.

Świetnym i nowatorskim podsumowaniem każdego wystąpienia były notatki wizualne prezentowane uczestnikom po zakończeniu każdego wystąpienia.

Jako partnerzy tego wydarzenia oraz zapewne wszyscy Ci, którzy wzięli w nim udział, wiemy, że to był dobrze zainwestowany czas. Temat współczesnej problematyki doradztwa zawodowego to obszar, o którym powinniśmy głośno dyskutować. Dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz wszystkich osób poszukujących swojej drogi edukacyjno-zawodowej.

Dziękujemy, że byliście z nami!