Konferencja podsumowująca „Badanie predyspozycji zawodowych uczniów testem obrazkowym Martina Achtnicha”

Konferencja Badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjó testem obrazkowym M.Achtnicha

26 marca 2019 roku odbyła się konferencja podsumowująca pilotażowy projekt „Badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów testem obrazkowym Martina Achtnicha”, zorganizowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

W ramach przeprowadzonych badań on-line 4 000 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzyma indywidualną diagnozę swoich skłonności zawodowych. Pomoże im to w podjęciu ważnej decyzji życiowej dotyczącej wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej.

W uroczystym otwarciu konferencji wzięła udziałPani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Konferencję uświetniły prelekcje Pani dr hab. Małgorzaty Rosalskiej – Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Henryka Jarosiewicza – Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.


Koordynatorzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – Ewelina Jedwabny i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – Adriana Poznańska, zaprezentowały wyniki pilotażowego projektu.

Po części konferencyjnej uczestnicy mieli do wyboru udział w debacie pt. „Kształcenie zawodowe – nowe wyzwania dla edukacji młodzieży” lub udział w jednym z czterech warsztatach prowadzonych przez znakomitych specjalistów. Tematyka warsztatów związana była ze wsparciem doradców zawodowych w ich metodologii pracy.

Konferencja Badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjó testem obrazkowym M.Achtnicha

Zachęcamy do zapoznania się z reportażem oraz wypowiedzią Pani Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

http://poznan.tvp.pl/41916407/podsumowanie-projektu-badanie-predyspozycji-zawodowych-uczniow-testem-obrazkowym-m-achtnicha

Wielkość czcionki
Kontrast