HYBRYDOWO – ZAWODOWO

05 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie organizowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu pt. „Hybrydowo – Zawodowo” Wyzwania i potrzeby Szkół w zakresie kształcenia zawodowego.

Wydarzenie dedykowane było Dyrektorom Szkół kształcących w zawodach oraz ich przedstawicielom z subregionu działań Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Miało ono na celu omówienie dotychczasowej i określenie przyszłej współpracy w zakresie wsparcia przez Centrum szkół ponadpodstawowych oraz zdefiniowanie potrzeb i wyzwań w kształceniu zawodowym. Zakres spotkania wpisuje się w Strategię Województwa Wielkopolskiego na kolejne lata działań jakie będą podejmowane w obszarze kształcenia zawodowego.

Wydarzenie odbyło się w formie on-line, w trakcie którego uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań na czacie gościom w studio.

Nagranie zostało zrealizowane w Green Studio stworzonym z udziałem funduszy UE w ramach projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Spotkanie oficjalnie rozpoczęła Pani Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która w swojej wypowiedzi zwracała szczególną uwagę na zmianę sposobu postrzegania szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce.

Do studia zostali zaproszeni:

Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Pani Ewa Kulas-Doroba – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie oraz

Pan Mariusz S. Kubiak – Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Spotkanie składało się z trzech Modułów podczas których poruszane były tematy w obszarze kształcenia zawodowego.

I Moduł pt. „Myślenie poza schematami”, podczas którego została podjęta tematyka promocji Szkół kształcących w zawodach.

II Moduł pt. „Kształcenie zawodowe – dobre praktyki” Współpraca jako forma budowania mostów. Podczas tej części spotkania omówiona została tematyka współpracy pomiędzy Szkołami a pracodawcami oraz rola kształcenia praktycznego.

III Moduł pt. „Doradzamy zawodowo!” Poradnictwo kariery w kształceniu zawodowym, gdzie podjęto tematykę związaną z obszarem doradztwa zawodowego w kształceniu zawodowym.

W kolejnej części wydarzenia zaproszono uczestników do wysłuchania prelekcji Pani Arlety Jaśkiewicz – Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie pt. „Akredytacja w Programie Erasmus+ – Strategia umiędzynarodowienia konsorcjum”, która przybliżyła słuchaczom tematykę akredytacji Erasmus+.

W wydarzeniu wzięło udział 95 osób z subregionu działań CWRKDiZ w Poznaniu.

Wnioski ze spotkania będą podstawą do przygotowania przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego działań wspierających kształcenie zawodowe.

DZIĘKUJEMY