Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu otrzymało
w dniu dzisiejszym tj. 2.01.2023, oficjalne potwierdzenie przyznanej Akredytacji Erasmus
w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Okres obowiązywania akredytacji 1.02.2022 – 31.12.2027.

Akredytacja dotyczy projektów Erasmus+ z perspektywy 2021-2027.
Z pierwszym projektem w ramach przyznanej puli środków ruszamy już w tym roku.