Klasy Patronackie

Pracodawcy zainteresowani kształceniem swoich przyszłych pracowników mogą utworzyć we współpracy ze szkołami klasy patronackie.

Klasa patronacka objęta patronatem konkretnej firmy wymaga podpisania porozumienia lub umowy ze szkołą.

Patron klasy patronackiej uczestniczy w opracowaniu programu nauczania, dopasowanego do profilu i zapotrzebowania jego firmy oraz aktualnych potrzeb rynku pracy.

Wsparcie może przybierać różne formy np.: wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne,  przyjęcia uczniów na praktyki zawodowe, dodatkowe szkolenie,  zatrudnienie najlepszych absolwentów.

Pracodawcom zainteresowanym utworzeniem klasy patronackiej pomagamy w znalezieniu właściwej szkoły oraz w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.