UCZNIOWIE


Informacje zawarte w poniższych panelach mogą pozwolić Tobie dokonać świadomej decyzji w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.
Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.