wydarzenia

Naszą misją jest przedstawienie szkolnictwa zawodowego i dualnego jako szkolnictwa pozytywnego wyboru. Staramy się być wszędzie tam, gdzie można wesprzeć młodzież w stojących przed nimi wyborami edukacyjnymi i zawodowymi. Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami, w których uczestniczymy i do których jesteśmy zapraszani.
JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W PONIŻSZYCH WYDARZENIACH W SWOJEJ PLACÓWCE EDUKACYJNEJ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
 sekretariat@cwrkdiz.poznan.pl