Zapisz się do sieci doradców

Zapraszamy do współpracy doradców zawodowych i pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców z biur karier, urzędów pracy, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych z powiatów będących w subregionie działań CWRKDiZ w Poznaniu:
W tym celu zapraszamy do dołączenia do SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH subregionu działań Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.
Priorytetem w działaniu naszej SIECI jest przede wszystkim podnoszenie kompetencji jej członków poprzez udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Centrum oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie doradztwa zawodowego. Zależy nam na rozpoznawaniu potrzeb aktualnego rynku pracy i edukacji oraz wsparciu i wymianie informacji dotyczących doradztwa zawodowego i dobrych praktyk w tym obszarze. Chcemy również tworzyć siatkę współpracy na linii szkoła – pracodawca.

Do naszej SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH można zapisać się wypełniając poniższą ankietę.