sobota, 20 kwietnia, 2024


Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu jest jednostką organizacyjną powołaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Centrum realizując działania statutowe swoim zasięgiem obejmuje Poznań oraz 11 powiatów.

Misją CWRKDiZ w Poznaniu jest łączenie potencjału gospodarczego i edukacyjnego na rzecz kształcenia zawodowego i dualnego na potrzeby lokalnych rynków pracy.
Wizją CWRKDiZ w Poznaniu jest kreowanie szkolnictwa zawodowego i dualnego jako szkolnictwa pozytywnego wyboru, który daje możliwość realizowania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców.Nasi Partnerzy