Seminarium branżowe dla branż ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia Warszawa 28-29.11.2017 r.

CWRKDiZ w Poznaniu rozpoczęcie kolejnego cyklu warsztatów Zawodowiec na drodze

Pracownicy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu uczestniczyli w dniach 28-29 listopada br. w kolejnym seminarium branżowym tym razem dla branży ochrony zdrowia pomocy społecznej i bezpieczeństwa osób i mienia, które odbywało się w Warszawie.

Celem seminariów organizowanych przez ORE we współpracy z MEN, IBE i CKE jest podjęcie dialogu z pracodawcami nt. kształcenia branżowego, zawodowego młodzieży i osób dorosłych, dostosowanego do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Efektem podjętych przez ORE działań będzie opracowanie materiałów dla szkolnictwa branżowego po wprowadzonej reformie.

Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem Marzeny Machałek – sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, która przedstawiła główne założenia reformy kształcenia zawodowego uczniów i zwróciła uwagę na dużą rolę pracodawców w jego organizacji.

Następnie wystąpili przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów w reprezentowanych branżach, którzy omówili potencjał i kierunki rozwoju w poszczególnych sektorach gospodarki.

W drugim dniu seminarium odbyły się warsztaty w zespołach branżowych, pod kierunkiem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, ministerstwa właściwego dla grupy zawodów, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Instytutu Badań Edukacyjnych. Pracodawcy, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele rozmawiali o tym, w jakich zawodach powinna kształcić szkoła zawodowa i jakich umiejętności uczyć, aby absolwent szkoły kształcącej w zawodach znalazł zatrudnienie. Wypracowane wnioski zostaną wykorzystane przy modyfikacji podstawy programowej kształcenia branżowego i zawodowego