Spotkanie w Starostwie w Międzychodzie 27.10.2017 r.

Przedstawiciele CWRKDiZ w Poznaniu na otwarciu Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

W dniu 27 października 2017 r. Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w  Poznaniu oraz Mariusz Kubiak – Zastępca dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu odbyło się spotkanie w Starostwie Międzychodzkim, by porozmawiać o kształceniu zawodowym młodzieży. W spotkaniu uczestniczył Starosta Julian Mazurek, Dyrektorzy Szkół podstawowych i zawodowych, Nauczyciele – doradcy zawodowi oraz przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdeneckiego      w Międzychodzie Dyrektor Biura – Arleta Gallo i Starszy Cechu – Wacław Napierała.

Dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu przedstawiła zebranym zadania statutowe jakie realizuje Centrum oraz  możliwe formy współpracy pomiędzy Centrum, a Szkołami podstawowymi,  branżowymi i Rzemiosłem. Zaprezentowane propozycje dotyczyły m.in. spotkań doradców zawodowych          z młodzieżą, organizacji sieci doradców na terenie powiatu, inicjowaniu imprez popularyzujących kształcenie zawodowe, promocji szkolnictwa branżowego i dualnego.

Po prezentacji podjęto dyskusje dotyczącą kształcenia zawodowego w Powiecie Międzychodzkim, problemach z jakimi spotykają się Dyrektorzy Szkół podstawowych i zawodowych w tym temacie oraz współpracy na linii Szkoła – Rzemiosło. Zauważano istotny spadek zainteresowania młodych ludzi kształceniem zawodowym – w tym rzemiosłem, konieczność prowadzenia kształcenia dualnego  opartego na działaniach praktycznych,  konieczność promowania zawodowej ścieżki edukacyjnej oraz potrzeby zmian legislacyjnych.

Spotkanie zapoczątkowało współpracę Powiatu Międzychodzkiego z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego                w Poznaniu.